De dolda hormonstörande ämnena i din madrass

I dagens värld används över 100 000 kemikalier, men endast en liten del av dem har testats på ett adekvat sätt med avseende på potentiella effekter på människors hälsa. Överraskande nog är konventionella madrasser ofta [...]